Oodi paskanjauhannalle

Tuorein kuluttajabarometri

Arkielämä on opettanut meille, että tuorein kuluttajabarometri havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Toiseuden kohtaamisen haaste

Tilastot osoittavat, että toiseuden kohtaamisen haaste näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Globalisoituva liiketalous

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos globalisoituva liiketalous havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä. Kaiken tämän yltäkylläisyyden keskellä asia tuntuu aivan absurdilta.

Syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta huomaamattomia haittatekijöitä.

Kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa

Ei sovi unohtaa, että kielellinen kontribuutio teoreettisessa oikeudellisessa keskustelussa havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen ennakoi osaltaan reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen. Mikä on oma mielipiteesi tästä asiasta?

Vanha kunnon sosialismi

Kaikesta huolimatta vanha kunnon sosialismi aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.