Oodi paskanjauhannalle

Tulosyksikön liikevaihto

Ei sovi unohtaa, että tulosyksikön liikevaihto panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Tehtävien kopiointipiiri

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että tehtävien kopiointipiiri on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan huomaamattomia haittatekijöitä.

Tulosyksikön liikevaihto

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että tulosyksikön liikevaihto havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.

Useimpiin käyttötarkoituksiin aivan liian raskas relaatiotietokanta

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että useimpiin käyttötarkoituksiin aivan liian raskas relaatiotietokanta asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Globalisoituva liiketalous

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että globalisoituva liiketalous todistaa oikeaksi yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Monikulttuuriseen kasvatukseen sitoutuminen globaalisti kulttuurisen diversiteetin ongelman ymmärtämiseksi

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että monikulttuuriseen kasvatukseen sitoutuminen globaalisti kulttuurisen diversiteetin ongelman ymmärtämiseksi kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus

Universaalista näkökulmasta katsoen kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus rauhoittaa liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.