Oodi paskanjauhannalle

Tarkoin suunnattu mainoskampanja

Jopa tarkoin suunnattu mainoskampanja opettaa sisäistämään erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Kannattajakuntamme mielipide

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että kannattajakuntamme mielipide asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.

Globalisoituva liiketalous

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että globalisoituva liiketalous rauhoittaa peräänkuulutettua lakonisuutta.

Resistanssi-identiteettien tukeminen aidosti monikulttuurisessa ympäristössä

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta resistanssi-identiteettien tukeminen aidosti monikulttuurisessa ympäristössä vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.

Länsimaalaisten materialististen ja teknokraattisten arvojen rikastaminen yhteisöllisyydellä

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta länsimaalaisten materialististen ja teknokraattisten arvojen rikastaminen yhteisöllisyydellä avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Kaksoisidentiteettiä tukevan kotouttamisprojektin arviointi toiseuden näkökulmasta

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että kaksoisidentiteettiä tukevan kotouttamisprojektin arviointi toiseuden näkökulmasta rauhoittaa yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja. Eikö mikään enää ole ihmisille pyhää?

Informaatioteknologia

Todellisuudessa informaatioteknologia havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä viimeaikaisia absurdeja väittämiä.