Oodi paskanjauhannalle

Verottajan toiminta tässä tilanteessa

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että verottajan toiminta tässä tilanteessa pakottaa kohderyhmää huomioimaan meihin kohdistuvaa tietotarvetta.

Tarkoin suunnattu mainoskampanja

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että tarkoin suunnattu mainoskampanja ratkaisee ongelmia tutkittaessa meihin kohdistuvaa tietotarvetta. Eikö mikään enää ole ihmisille pyhää?

Kotikäytössä mainetta niittänyt plug & play

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että kotikäytössä mainetta niittänyt plug & play avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Syrjimättömyyteen sitoutumisen voimakas mukauttaminen organisaation kaikilla tasoilla

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että syrjimättömyyteen sitoutumisen voimakas mukauttaminen organisaation kaikilla tasoilla havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.