Oodi paskanjauhannalle

Työryhmän panos yksikön tuotekehitykseen

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos työryhmän panos yksikön tuotekehitykseen näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Positiivisen diskriminaation käsittäminen monikulttuurisen työyhteisön voimavarana

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos positiivisen diskriminaation käsittäminen monikulttuurisen työyhteisön voimavarana vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Kurssin viimeisen harjoitustehtävän esimerkkiratkaisu

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos kurssin viimeisen harjoitustehtävän esimerkkiratkaisu näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa asianosaisiin kohdistuvia ongelmia. Onko todellakin niin, ettemme mahda tälle asialle mitään?

Puolueen sisäinen valtataistelu

Arkielämä on opettanut meille, että puolueen sisäinen valtataistelu yksinkertaistaa ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista

Vaihtelevalla menestyksellä myös syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.

Samuuden illuusion luoma näköharha identiteettien kohtaamisrajapinnassa

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että samuuden illuusion luoma näköharha identiteettien kohtaamisrajapinnassa rauhoittaa vastuunalaisia kontradiktioita.

Voimakkaasti laajentunut markkkina-alueemme

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että voimakkaasti laajentunut markkkina-alueemme näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Tietoyhteiskunta

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos tietoyhteiskunta aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä.

Riittävän tietosuojan tarjoava ratkaisu

Kaikesta huolimatta riittävän tietosuojan tarjoava ratkaisu kuvailee organisaation sisäisiä ratkaisumalleja. Jos asia on näin, kuinka kapitalistinkaan kannattaa lainkaan ryhtyä liiketoimintaan?