Oodi paskanjauhannalle

Kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Step-by-step implementoitu prosessi

Vaihtelevalla menestyksellä myös step-by-step implementoitu prosessi on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan meihin kohdistuvaa tietotarvetta.

Sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen näyttää todeksi yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Voimakkaasti laajentunut markkkina-alueemme

Tosiasia on, että voimakkaasti laajentunut markkkina-alueemme noudattaa epäilemättä ideatasolla hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä huomaamattomia haittatekijöitä.

Integraatioprosessin polysentrinen tukeminen ahdaskatseisen identiteettipolitiikan ylittämiseksi

Vaihtelevalla menestyksellä myös integraatioprosessin polysentrinen tukeminen ahdaskatseisen identiteettipolitiikan ylittämiseksi mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi meihin kohdistuvaa tietotarvetta.