Oodi paskanjauhannalle

Opiskelijahengen, ylioppilaslakin ja ennen kaikkea aatteen rooli fiiliksen löytymisessä

Universaalista näkökulmasta katsoen opiskelijahengen, ylioppilaslakin ja ennen kaikkea aatteen rooli fiiliksen löytymisessä on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Riittävän tietosuojan tarjoava ratkaisu

Ei sovi unohtaa, että riittävän tietosuojan tarjoava ratkaisu antaa mahdollisuuden parantaa organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta. Mikä mahtaa olla todellisten asiantuntijoiden mielipide tästä?

Kaksoisidentiteettiä tukevan kotouttamisprojektin arviointi toiseuden näkökulmasta

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että kaksoisidentiteettiä tukevan kotouttamisprojektin arviointi toiseuden näkökulmasta aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Positiivisen diskriminaation käsittäminen monikulttuurisen työyhteisön voimavarana

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että positiivisen diskriminaation käsittäminen monikulttuurisen työyhteisön voimavarana antaa mahdollisuuden parantaa yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Oikeistopuolueiden vääristynyt kuva sisäpoliittisesta tilanteesta

Tosiasia on, että oikeistopuolueiden vääristynyt kuva sisäpoliittisesta tilanteesta kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Riittävän tietosuojan tarjoava ratkaisu

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että riittävän tietosuojan tarjoava ratkaisu yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla meihin kohdistuvaa tietotarvetta. Tämä väite pitäisi ehdottomasti tutkituttaa tieteellisesti.

Asiatoimivaltaan sidottu valta

Kaikesta huolimatta asiatoimivaltaan sidottu valta järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Oikeuskielen tason heikkeneminen ontologisesta näkökulmasta

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että oikeuskielen tason heikkeneminen ontologisesta näkökulmasta pakottaa kohderyhmää huomioimaan järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Oman ehdokkaamme kannattajakunnan nykyinen heikohko taloudellinen tilanne

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että oman ehdokkaamme kannattajakunnan nykyinen heikohko taloudellinen tilanne järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.