Oodi paskanjauhannalle

Syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista

Arkielämä on opettanut meille, että syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Globalisoituva liiketalous

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että globalisoituva liiketalous mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi peräänkuulutettua lakonisuutta.

Suurelle yleisölle vielä varsin tuntematon vaatimusmäärittely

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että suurelle yleisölle vielä varsin tuntematon vaatimusmäärittely vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä. Eikö mikään enää ole ihmisille pyhää?

Yhä ihmisiä kiinnostava uusmedia

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos yhä ihmisiä kiinnostava uusmedia näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Hallituspuolueiden erimielisyys

Kaikesta huolimatta hallituspuolueiden erimielisyys antaa mahdollisuuden parantaa viimeaikaisia absurdeja väittämiä.