Oodi paskanjauhannalle

Globalisoituva liiketalous

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että globalisoituva liiketalous kuvailee organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Asynkroninen asiakaskokemus

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että asynkroninen asiakaskokemus yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Uutissi Turust

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että Uutissi Turust yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla huomaamattomia haittatekijöitä. Mistä ihmeestä on kyse?

Energiapoliittinen ratkaisu

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että energiapoliittinen ratkaisu aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu

Universaalista näkökulmasta katsoen perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä viimeaikaisia absurdeja väittämiä. Jos asia on näin, kuinka kapitalistinkaan kannattaa lainkaan ryhtyä liiketoimintaan?

Käytetyn matkapuhelimen ostaminen

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että esimerkiksi käytetty Nokia 5800 vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään vastuunalaisia kontradiktioita.

Synergiaetu Suomitasolla

Kaikesta huolimatta synergiaetu Suomitasolla ennakoi osaltaan järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Tehtävien kopiointipiiri

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että tehtävien kopiointipiiri todistaa oikeaksi ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Suvaitsevaisuuden lisäämiseen tähtäävät lateraalisesti vaikutusvaltaiset toimenpiteet

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että suvaitsevaisuuden lisäämiseen tähtäävät lateraalisesti vaikutusvaltaiset toimenpiteet mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.