Oodi paskanjauhannalle

Vielä avoinna oleva korkea hallintovirka

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että vielä avoinna oleva korkea hallintovirka on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan meihin kohdistuvaa tietotarvetta.

Palaverissa esiin tullut näkökulma

Todellisuudessa palaverissa esiin tullut näkökulma näyttää todeksi huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja. Mikä mahtaa olla todellisten asiantuntijoiden mielipide tästä?

Etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi yksinkertaistaa hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä.

Fokusoituminen toimintamme ydinalueelle

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että fokusoituminen toimintamme ydinalueelle todistaa oikeaksi yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen rauhoittaa organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.

Yritysmaailmassa käyttökelpoinen luottoratkaisu

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta yritysmaailmassa käyttökelpoinen luottoratkaisu auttaa käyttäjää ymmärtämään erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.