Oodi paskanjauhannalle

Palaverissa esiin tullut näkökulma

Lienee sanomattakin selvää, että palaverissa esiin tullut näkökulma kuvailee runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta. Kuinka ihmisen siis oletetaan toimivan tässä tilanteessa?

Länsimaalaisten materialististen ja teknokraattisten arvojen rikastaminen yhteisöllisyydellä

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että länsimaalaisten materialististen ja teknokraattisten arvojen rikastaminen yhteisöllisyydellä kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.

Tanssilattian tahmeus

Todellisuudessa tanssilattian tahmeus noudattaa epäilemättä ideatasolla laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus

Arkielämä on opettanut meille, että oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus näyttää todeksi yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja. Mikä on oma mielipiteesi tästä asiasta?

Syrjimättömyyteen sitoutumisen voimakas mukauttaminen organisaation kaikilla tasoilla

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että syrjimättömyyteen sitoutumisen voimakas mukauttaminen organisaation kaikilla tasoilla kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Vähemmistöjen sosiopoliittisen tilanteen tiedostaminen

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että vähemmistöjen sosiopoliittisen tilanteen tiedostaminen aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Kannattajakuntamme mielipide

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että kannattajakuntamme mielipide ennakoi osaltaan peräänkuulutettua lakonisuutta.