Oodi paskanjauhannalle

Lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen

Tilastot osoittavat, että lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa huomaamattomia haittatekijöitä.

Järjettömiin mittasuhteisiin paisunut opposition viivytystaktiikka

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että järjettömiin mittasuhteisiin paisunut opposition viivytystaktiikka ratkaisee ongelmia tutkittaessa vastuunalaisia kontradiktioita.

Meneillään olevan nousukauden kasvunäkymien taantuminen

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että meneillään olevan nousukauden kasvunäkymien taantuminen auttaa käyttäjää ymmärtämään hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä.

Viimeaikainen korkokehitys

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että viimeaikainen korkokehitys kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Riittävän tietosuojan tarjoava ratkaisu

Kaikesta huolimatta riittävän tietosuojan tarjoava ratkaisu asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa peräänkuulutettua lakonisuutta.

Tiedon valtatie, joka tosin jossain määrin on vanhentunut käsite,

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että tiedon valtatie, joka tosin jossain määrin on vanhentunut käsite, mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.

Osaamisalueemme ydin

Vaihtelevalla menestyksellä myös osaamisalueemme ydin noudattaa epäilemättä ideatasolla nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä.