Oodi paskanjauhannalle

Projektipäällikön suunnitelma

Jopa projektipäällikön suunnitelma avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Euroopan talouteen kohdistuva paine

Tilastot osoittavat, että Euroopan talouteen kohdistuva paine avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Useimpiin käyttötarkoituksiin aivan liian raskas relaatiotietokanta

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että useimpiin käyttötarkoituksiin aivan liian raskas relaatiotietokanta yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla.

Prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu opettaa sisäistämään viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Energiapoliittinen ratkaisu

Jopa energiapoliittinen ratkaisu yksinkertaistaa yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Opintomenestyksestä (ja auringonpaisteesta) johtuva tarve palkita itsensä oluella

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että opintomenestyksestä (ja auringonpaisteesta) johtuva tarve palkita itsensä oluella ennakoi osaltaan erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta. Eikö mikään enää ole ihmisille pyhää?

Yritysmaailmassa käyttökelpoinen luottoratkaisu

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että yritysmaailmassa käyttökelpoinen luottoratkaisu opettaa sisäistämään huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Legaalinen käytäntö hallintovallan jakaamuksesta riippumatta

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos legaalinen käytäntö hallintovallan jakaamuksesta riippumatta opettaa sisäistämään peräänkuulutettua lakonisuutta.