Oodi paskanjauhannalle

Monikulttuuriseen kasvatukseen sitoutuminen globaalisti kulttuurisen diversiteetin ongelman ymmärtämiseksi

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että monikulttuuriseen kasvatukseen sitoutuminen globaalisti kulttuurisen diversiteetin ongelman ymmärtämiseksi näyttää todeksi meihin kohdistuvaa tietotarvetta.

Euroopan talouteen kohdistuva paine

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että Euroopan talouteen kohdistuva paine rauhoittaa peräänkuulutettua lakonisuutta.

Kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus

Vaihtelevalla menestyksellä myös kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus ennakoi osaltaan tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla. Kuinka ihmisen siis oletetaan toimivan tässä tilanteessa?

Tahomme sekä useiden erilaisten sidosryhmien ja muiden meille tärkeiden instanssien vankka tuki työryhmän viikon takaiselle esitykselle

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että tahomme sekä useiden erilaisten sidosryhmien ja muiden meille tärkeiden instanssien vankka tuki työryhmän viikon takaiselle esitykselle antaa mahdollisuuden parantaa peräänkuulutettua lakonisuutta. Tämän ollessa täyttä totta nykyään, kuka omaa vastuun tehdä oikeat johtopäätökset?

Emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa huomaamattomia haittatekijöitä.

Syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä vastuunalaisia kontradiktioita.

Järjettömiin mittasuhteisiin paisunut opposition viivytystaktiikka

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että järjettömiin mittasuhteisiin paisunut opposition viivytystaktiikka rauhoittaa hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus

Lienee sanomattakin selvää, että kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla.

Verkkaisen opintojen etenemisen aiheuttama yksilöön kohdistuva ulkopuolinen paine

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että verkkaisen opintojen etenemisen aiheuttama yksilöön kohdistuva ulkopuolinen paine on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Suvaitsevaisuuden lisäämiseen tähtäävät lateraalisesti vaikutusvaltaiset toimenpiteet

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että suvaitsevaisuuden lisäämiseen tähtäävät lateraalisesti vaikutusvaltaiset toimenpiteet pakottaa kohderyhmää huomioimaan hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.