Oodi paskanjauhannalle

Monimuotoisuuden hahmottaminen monietnisenä voimavarana

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos monimuotoisuuden hahmottaminen monietnisenä voimavarana asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus

Lienee sanomattakin selvää, että oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Kurssin viimeisen harjoitustehtävän esimerkkiratkaisu

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta kurssin viimeisen harjoitustehtävän esimerkkiratkaisu opettaa sisäistämään hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia. Eikö mikään enää ole ihmisille pyhää?

Legaalinen käytäntö hallintovallan jakaamuksesta riippumatta

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että legaalinen käytäntö hallintovallan jakaamuksesta riippumatta havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Vähemmistöjen sosiopoliittisen tilanteen tiedostaminen

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että vähemmistöjen sosiopoliittisen tilanteen tiedostaminen asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Tietoyhteiskunta

Kaikesta huolimatta tietoyhteiskunta noudattaa epäilemättä ideatasolla nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä.

Energiapoliittinen ratkaisu

Universaalista näkökulmasta katsoen energiapoliittinen ratkaisu johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.