Oodi paskanjauhannalle

Informaatioteknologia

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että informaatioteknologia noudattaa epäilemättä ideatasolla huomaamattomia haittatekijöitä.

Vielä avoinna oleva korkea hallintovirka

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että vielä avoinna oleva korkea hallintovirka panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta meihin kohdistuvaa tietotarvetta. Mikä on oma mielipiteesi tästä asiasta?

Verkkaisen opintojen etenemisen aiheuttama yksilöön kohdistuva ulkopuolinen paine

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että verkkaisen opintojen etenemisen aiheuttama yksilöön kohdistuva ulkopuolinen paine todistaa oikeaksi yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Tahomme sekä useiden erilaisten sidosryhmien ja muiden meille tärkeiden instanssien vankka tuki työryhmän viikon takaiselle esitykselle

Kaikesta huolimatta tahomme sekä useiden erilaisten sidosryhmien ja muiden meille tärkeiden instanssien vankka tuki työryhmän viikon takaiselle esitykselle parantaa huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen näyttää todeksi järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Toiseuden kohtaamisen haaste

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että toiseuden kohtaamisen haaste mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti

Kaikesta huolimatta tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.