Oodi paskanjauhannalle

Hallituspuolueiden erimielisyys

Jopa hallituspuolueiden erimielisyys parantaa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Informaatioteknologia

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että informaatioteknologia kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus pakottaa kohderyhmää huomioimaan viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Useimpiin käyttötarkoituksiin aivan liian raskas relaatiotietokanta

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että useimpiin käyttötarkoituksiin aivan liian raskas relaatiotietokanta asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Informaatioteknologia

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että informaatioteknologia panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta peräänkuulutettua lakonisuutta.

Emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely antaa mahdollisuuden parantaa ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.

Hallituspuolueiden erimielisyys

Vaihtelevalla menestyksellä myös hallituspuolueiden erimielisyys on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan vastuunalaisia kontradiktioita.