Oodi paskanjauhannalle

Fokusoituminen toimintamme ydinalueelle

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että fokusoituminen toimintamme ydinalueelle asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa meihin kohdistuvaa tietotarvetta.