Oodi paskanjauhannalle

Laillisten säännösten muodostama järjestelmä ja sen hierarkia

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että laillisten säännösten muodostama järjestelmä ja sen hierarkia pakottaa kohderyhmää huomioimaan peräänkuulutettua lakonisuutta.

Hallituspuolueiden erimielisyys

Vaihtelevalla menestyksellä myös hallituspuolueiden erimielisyys panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen parantaa vastuunalaisia kontradiktioita.

Osaamisalueemme ydin

Universaalista näkökulmasta katsoen osaamisalueemme ydin näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta. Jos asia on näin, kuinka kapitalistinkaan kannattaa lainkaan ryhtyä liiketoimintaan?

Asiatoimivaltaan sidottu valta

Tosiasia on, että asiatoimivaltaan sidottu valta noudattaa epäilemättä ideatasolla erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Asiatoimivaltaan sidottu valta

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että asiatoimivaltaan sidottu valta avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Puolueen sisäinen valtataistelu

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että puolueen sisäinen valtataistelu havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.

Vähemmistöjen sosiopoliittisen tilanteen tiedostaminen

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos vähemmistöjen sosiopoliittisen tilanteen tiedostaminen havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.