Oodi paskanjauhannalle

Kannattajakuntamme mielipide

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että kannattajakuntamme mielipide kuvailee vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Informaatioteknologia

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos informaatioteknologia havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja. Tämä väite pitäisi ehdottomasti tutkituttaa tieteellisesti.

Deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella ratkaisee ongelmia tutkittaessa ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Suvaitsevaisuuden lisäämiseen tähtäävät lateraalisesti vaikutusvaltaiset toimenpiteet

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos suvaitsevaisuuden lisäämiseen tähtäävät lateraalisesti vaikutusvaltaiset toimenpiteet kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Legaalinen käytäntö hallintovallan jakaamuksesta riippumatta

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että legaalinen käytäntö hallintovallan jakaamuksesta riippumatta näyttää todeksi tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla.

Järjettömiin mittasuhteisiin paisunut opposition viivytystaktiikka

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että järjettömiin mittasuhteisiin paisunut opposition viivytystaktiikka ennakoi osaltaan järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Kansanvallassa syyttäjien yleinen valtiosääntöperiaate

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että kansanvallassa syyttäjien yleinen valtiosääntöperiaate näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.

Tietoyhteiskunta

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että tietoyhteiskunta yksinkertaistaa ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta. Kaiken tämän yltäkylläisyyden keskellä asia tuntuu aivan absurdilta.