Oodi paskanjauhannalle

Resistanssi-identiteettien tukeminen aidosti monikulttuurisessa ympäristössä

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että resistanssi-identiteettien tukeminen aidosti monikulttuurisessa ympäristössä kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Synergiaetu Suomitasolla

Jopa synergiaetu Suomitasolla parantaa peräänkuulutettua lakonisuutta.

Globalisoituva liiketalous

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos globalisoituva liiketalous auttaa käyttäjää ymmärtämään ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Havaittavissa oleva kielteinen asennoituminen uudistusohjelmaamme

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että havaittavissa oleva kielteinen asennoituminen uudistusohjelmaamme näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti antaa mahdollisuuden parantaa huomaamattomia haittatekijöitä.

Monimuotoisuuden hahmottaminen monietnisenä voimavarana

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että monimuotoisuuden hahmottaminen monietnisenä voimavarana asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Oikeuskielen tason heikkeneminen ontologisesta näkökulmasta

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että oikeuskielen tason heikkeneminen ontologisesta näkökulmasta järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.