Oodi paskanjauhannalle

Laajentumispolitiikkamme

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että laajentumispolitiikkamme vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Tarkoin suunnattu mainoskampanja

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että tarkoin suunnattu mainoskampanja havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Ulkomaankaupan merkityksen selvä kasvu

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että ulkomaankaupan merkityksen selvä kasvu noudattaa epäilemättä ideatasolla erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti

Ei sovi unohtaa, että tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa meihin kohdistuvaa tietotarvetta.

Palaverissa esiin tullut näkökulma

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että palaverissa esiin tullut näkökulma näyttää todeksi huomaamattomia haittatekijöitä.