Oodi paskanjauhannalle

Asiatoimivaltaan sidottu valta

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että asiatoimivaltaan sidottu valta panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.