Oodi paskanjauhannalle

Euroopan talouteen kohdistuva paine

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos Euroopan talouteen kohdistuva paine ennakoi osaltaan hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu

Kaikesta huolimatta perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen

Tosiasia on, että sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Kilpailijan tulosvaroitus

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että kilpailijan tulosvaroitus ratkaisee ongelmia tutkittaessa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Useiden eri alojen taantuma

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta useiden eri alojen taantuma yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Asynkroninen asiakaskokemus

Vaihtelevalla menestyksellä myös asynkroninen asiakaskokemus havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.

Opintomenestyksestä (ja auringonpaisteesta) johtuva tarve palkita itsensä oluella

Todellisuudessa opintomenestyksestä (ja auringonpaisteesta) johtuva tarve palkita itsensä oluella aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla. Mikä mahtaa olla todellisten asiantuntijoiden mielipide tästä?

Synergiaetu Suomitasolla

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos synergiaetu Suomitasolla näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.