Oodi paskanjauhannalle

Legaalinen käytäntö hallintovallan jakaamuksesta riippumatta

Tilastot osoittavat, että legaalinen käytäntö hallintovallan jakaamuksesta riippumatta kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Vähemmistöjen sosiopoliittisen tilanteen tiedostaminen

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että vähemmistöjen sosiopoliittisen tilanteen tiedostaminen näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Vallankumouksellinen kolmannen sukupolven matkapuhelimien ja varsinkin e-business -sektorille suunnattujen laitteiden kirjo

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että vallankumouksellinen kolmannen sukupolven matkapuhelimien ja varsinkin e-business -sektorille suunnattujen laitteiden kirjo näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella

Arkielämä on opettanut meille, että deadlinen ja statuksen kohtaaminen kvartaalin loppupuolella näyttää todeksi vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Opiskelijahengen, ylioppilaslakin ja ennen kaikkea aatteen rooli fiiliksen löytymisessä

Kaikesta huolimatta opiskelijahengen, ylioppilaslakin ja ennen kaikkea aatteen rooli fiiliksen löytymisessä pakottaa kohderyhmää huomioimaan hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä. Eikö mikään enää ole ihmisille pyhää?

Emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely noudattaa epäilemättä ideatasolla viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Palaverissa esiin tullut näkökulma

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että palaverissa esiin tullut näkökulma johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Tehtävien kopiointipiiri

Kaikesta huolimatta tehtävien kopiointipiiri mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä.