Oodi paskanjauhannalle

Yhteiseurooppalainen puolustus- ja turvallisuusmalli

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että yhteiseurooppalainen puolustus- ja turvallisuusmalli ratkaisee ongelmia tutkittaessa liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Opiskelijaruokalan tarjoama jokapäiväinen kumiperuna-annos

Vaihtelevalla menestyksellä myös opiskelijaruokalan tarjoama jokapäiväinen kumiperuna-annos kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla.

Kaksoisidentiteettiä tukevan kotouttamisprojektin arviointi toiseuden näkökulmasta

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että kaksoisidentiteettiä tukevan kotouttamisprojektin arviointi toiseuden näkökulmasta vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Viimeaikainen korkokehitys

Lienee sanomattakin selvää, että viimeaikainen korkokehitys opettaa sisäistämään huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja. Jos asia on näin, kuinka kapitalistinkaan kannattaa lainkaan ryhtyä liiketoimintaan?

Kansanvallassa syyttäjien yleinen valtiosääntöperiaate

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että kansanvallassa syyttäjien yleinen valtiosääntöperiaate auttaa käyttäjää ymmärtämään yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Laajentumispolitiikkamme

Vaihtelevalla menestyksellä myös laajentumispolitiikkamme yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi

Arkielämä on opettanut meille, että etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.

Mielipiteemme työnantajana

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta mielipiteemme työnantajana mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.