Oodi paskanjauhannalle

Projektipäällikön suunnitelma

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että projektipäällikön suunnitelma järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä.

Synergiaetu Suomitasolla

Tosiasia on, että synergiaetu Suomitasolla vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Projektipäällikön suunnitelma

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että projektipäällikön suunnitelma todistaa oikeaksi reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Globalisoituva liiketalous

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos globalisoituva liiketalous näyttää todeksi huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Laajentumispolitiikkamme

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos laajentumispolitiikkamme antaa mahdollisuuden parantaa vastuunalaisia kontradiktioita.

Opiskelijahengen, ylioppilaslakin ja ennen kaikkea aatteen rooli fiiliksen löytymisessä

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että opiskelijahengen, ylioppilaslakin ja ennen kaikkea aatteen rooli fiiliksen löytymisessä asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Euroopan talouteen kohdistuva paine

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että Euroopan talouteen kohdistuva paine noudattaa epäilemättä ideatasolla järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.