Oodi paskanjauhannalle

Opiskelijahengen, ylioppilaslakin ja ennen kaikkea aatteen rooli fiiliksen löytymisessä

Lienee sanomattakin selvää, että opiskelijahengen, ylioppilaslakin ja ennen kaikkea aatteen rooli fiiliksen löytymisessä vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Yhteiseurooppalainen puolustus- ja turvallisuusmalli

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että yhteiseurooppalainen puolustus- ja turvallisuusmalli pakottaa kohderyhmää huomioimaan erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Palaverissa esiin tullut näkökulma

Tosiasia on, että palaverissa esiin tullut näkökulma havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä.

Suotuisa suhdannenäkymä

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että suotuisa suhdannenäkymä ratkaisee ongelmia tutkittaessa yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu

Arkielämä on opettanut meille, että prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu opettaa sisäistämään erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Vähemmistöjen sosiopoliittisen tilanteen tiedostaminen

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että vähemmistöjen sosiopoliittisen tilanteen tiedostaminen asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä. Jos asia on näin, kuinka kapitalistinkaan kannattaa lainkaan ryhtyä liiketoimintaan?

Verkottuva länsimaailma

Vaihtelevalla menestyksellä myös verkottuva länsimaailma antaa mahdollisuuden parantaa tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla.