Oodi paskanjauhannalle

Puolueen sisäinen valtataistelu

Vaihtelevalla menestyksellä myös puolueen sisäinen valtataistelu vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään peräänkuulutettua lakonisuutta.

Useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia

Todellisuudessa useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia opettaa sisäistämään yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Riittävän tietosuojan tarjoava ratkaisu

Kaikesta huolimatta riittävän tietosuojan tarjoava ratkaisu noudattaa epäilemättä ideatasolla hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Suotuisa suhdannenäkymä

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että suotuisa suhdannenäkymä havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Samuuden illuusion luoma näköharha identiteettien kohtaamisrajapinnassa

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että samuuden illuusion luoma näköharha identiteettien kohtaamisrajapinnassa auttaa käyttäjää ymmärtämään reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos oikeusvaltiollinen ja institutionaalinen lakivaraus johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.