Oodi paskanjauhannalle

Palaverissa esiin tullut näkökulma

Ei sovi unohtaa, että palaverissa esiin tullut näkökulma todistaa oikeaksi ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa. Onhan se kumma, jos tälle ei voida mitään.

Asiatoimivaltaan sidottu valta

Jopa asiatoimivaltaan sidottu valta aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Euroopan talouteen kohdistuva paine

Vaihtelevalla menestyksellä myös Euroopan talouteen kohdistuva paine kuvailee liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Osaamisalueemme ydin

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että osaamisalueemme ydin asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä.

Mielipiteemme työnantajana

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että mielipiteemme työnantajana on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Kokonaispoliittinen ajattelumalli

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos kokonaispoliittinen ajattelumalli opettaa sisäistämään organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.

Kaksoisidentiteettiä tukevan kotouttamisprojektin arviointi toiseuden näkökulmasta

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että kaksoisidentiteettiä tukevan kotouttamisprojektin arviointi toiseuden näkökulmasta mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä.