Oodi paskanjauhannalle

Moniosaamisen kulminoituminen ulkosuomalaisen akkulturaatioprosessissa

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että moniosaamisen kulminoituminen ulkosuomalaisen akkulturaatioprosessissa avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla.

Tietoyhteiskunta

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että tietoyhteiskunta johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Useiden eri alojen taantuma

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että useiden eri alojen taantuma auttaa käyttäjää ymmärtämään asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Tehtävien kopiointipiiri

Tilastot osoittavat, että tehtävien kopiointipiiri näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen noudattaa epäilemättä ideatasolla hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Verkottuva länsimaailma

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että verkottuva länsimaailma järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös meihin kohdistuvaa tietotarvetta.

Informaatioteknologia

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että informaatioteknologia asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu näyttää todeksi hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.