Oodi paskanjauhannalle

Meneillään olevan nousukauden kasvunäkymien taantuminen

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että meneillään olevan nousukauden kasvunäkymien taantuminen näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa meihin kohdistuvaa tietotarvetta.

Toiseuden kohtaamisen haaste

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että toiseuden kohtaamisen haaste näyttää todeksi peräänkuulutettua lakonisuutta.

Oikeistopuolueiden vääristynyt kuva sisäpoliittisesta tilanteesta

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta oikeistopuolueiden vääristynyt kuva sisäpoliittisesta tilanteesta avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Laillisten säännösten muodostama järjestelmä ja sen hierarkia

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että laillisten säännösten muodostama järjestelmä ja sen hierarkia mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.

Laajoihin neuvotteluihin johtanut yhtiökokouksen päätös

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että laajoihin neuvotteluihin johtanut yhtiökokouksen päätös yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta. Kaiken tämän yltäkylläisyyden keskellä asia tuntuu aivan absurdilta.

Verottajan toiminta tässä tilanteessa

Ei sovi unohtaa, että verottajan toiminta tässä tilanteessa antaa mahdollisuuden parantaa laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä. Jos asia on näin, kuinka kapitalistinkaan kannattaa lainkaan ryhtyä liiketoimintaan?

Vapun odotuksen aiheuttama tilapäinen motivaatiokramppi

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta vapun odotuksen aiheuttama tilapäinen motivaatiokramppi noudattaa epäilemättä ideatasolla organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.