Oodi paskanjauhannalle

Yhä ihmisiä kiinnostava uusmedia

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että yhä ihmisiä kiinnostava uusmedia auttaa käyttäjää ymmärtämään ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.