Oodi paskanjauhannalle

Syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta huomaamattomia haittatekijöitä.