Oodi paskanjauhannalle

Juridisesti huomiotta jäänyt epistemaattinen käännekohta

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos juridisesti huomiotta jäänyt epistemaattinen käännekohta pakottaa kohderyhmää huomioimaan huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen

Tosiasia on, että sijainnin ja joissain määrin myös muiden vallitsevien olosuhteiden vaihteleva vaikutus sesonkitulokseen johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla.

Kokonaispoliittinen ajattelumalli

Lienee sanomattakin selvää, että kokonaispoliittinen ajattelumalli vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Oikeistopuolueiden vääristynyt kuva sisäpoliittisesta tilanteesta

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että oikeistopuolueiden vääristynyt kuva sisäpoliittisesta tilanteesta panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä. Onko todellakin niin, ettemme mahda tälle asialle mitään?

Etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Laillisten säännösten muodostama järjestelmä ja sen hierarkia

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että laillisten säännösten muodostama järjestelmä ja sen hierarkia antaa mahdollisuuden parantaa tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla. Mikä on oma mielipiteesi tästä asiasta?

Vanha kunnon sosialismi

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että vanha kunnon sosialismi aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Opintomenestyksestä (ja auringonpaisteesta) johtuva tarve palkita itsensä oluella

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että opintomenestyksestä (ja auringonpaisteesta) johtuva tarve palkita itsensä oluella opettaa sisäistämään yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.