Oodi paskanjauhannalle

Monimuotoisuuden hahmottaminen monietnisenä voimavarana

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta monimuotoisuuden hahmottaminen monietnisenä voimavarana noudattaa epäilemättä ideatasolla organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Yhteys oikeusdogmatiikan ja traditionaalisen oikeusfilosofian välillä

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että yhteys oikeusdogmatiikan ja traditionaalisen oikeusfilosofian välillä kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Asynkroninen asiakaskokemus

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta asynkroninen asiakaskokemus ennakoi osaltaan ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.

Palaverissa esiin tullut näkökulma

Ei sovi unohtaa, että palaverissa esiin tullut näkökulma parantaa organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Tulosyksikön liikevaihto

Jopa tulosyksikön liikevaihto asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että useiden maanlaajuisia palveluita tarjoavien alan suuryritysten lanseeraama mobiili-internet -teknologia näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Kaksoisidentiteettiä tukevan kotouttamisprojektin arviointi toiseuden näkökulmasta

Todellisuudessa kaksoisidentiteettiä tukevan kotouttamisprojektin arviointi toiseuden näkökulmasta ratkaisee ongelmia tutkittaessa peräänkuulutettua lakonisuutta. Tämän ollessa täyttä totta nykyään, kuka omaa vastuun tehdä oikeat johtopäätökset?