Oodi paskanjauhannalle

Kotikäytössä mainetta niittänyt plug & play

Universaalista näkökulmasta katsoen kotikäytössä mainetta niittänyt plug & play näyttää todeksi yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Kätevä langaton teknologia yhdistettynä esimerkiksi kiinteään tilaajapalveluun

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että kätevä langaton teknologia yhdistettynä esimerkiksi kiinteään tilaajapalveluun ratkaisee ongelmia tutkittaessa tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.

Ulkomaankaupan merkityksen selvä kasvu

Ei sovi unohtaa, että ulkomaankaupan merkityksen selvä kasvu vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Kansanvallassa syyttäjien yleinen valtiosääntöperiaate

Tosiasia on, että kansanvallassa syyttäjien yleinen valtiosääntöperiaate avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Informaatioteknologia

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että informaatioteknologia kuvailee reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Globalisoituva liiketalous

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että globalisoituva liiketalous panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.