Oodi paskanjauhannalle

Suurelle yleisölle vielä varsin tuntematon vaatimusmäärittely

Vaihtelevalla menestyksellä myös suurelle yleisölle vielä varsin tuntematon vaatimusmäärittely yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.

Verkottuva länsimaailma

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että verkottuva länsimaailma aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa vastuunalaisia kontradiktioita.

Fokusoituminen toimintamme ydinalueelle

Todellisuudessa fokusoituminen toimintamme ydinalueelle yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä.

Prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton ratkaisu vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Yhä ihmisiä kiinnostava uusmedia

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että yhä ihmisiä kiinnostava uusmedia antaa mahdollisuuden parantaa yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Tupareissa lattialle pudonnut kämppäkaverin monitori

Eräitä yksityiskohtia lukuunottamatta tupareissa lattialle pudonnut kämppäkaverin monitori ratkaisee ongelmia tutkittaessa asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Kaljaviestijoukkueen kisaväsymyksen ennaltaehkäisy

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että kaljaviestijoukkueen kisaväsymyksen ennaltaehkäisy mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Juridisesti huomiotta jäänyt epistemaattinen käännekohta

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että juridisesti huomiotta jäänyt epistemaattinen käännekohta johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.

Tietoyhteiskunta

Kaikesta huolimatta tietoyhteiskunta mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Euroopan talouteen kohdistuva paine

Ei sovi unohtaa, että Euroopan talouteen kohdistuva paine mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi huomaamattomia haittatekijöitä.