Oodi paskanjauhannalle

Puolueen sisäinen valtataistelu

Todellisuudessa puolueen sisäinen valtataistelu johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.

Kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.

Tupareissa lattialle pudonnut kämppäkaverin monitori

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että tupareissa lattialle pudonnut kämppäkaverin monitori kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Asiatoimivaltaan sidottu valta

Vaihtelevalla menestyksellä myös asiatoimivaltaan sidottu valta järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Fokusoituminen toimintamme ydinalueelle

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että fokusoituminen toimintamme ydinalueelle yksinkertaistaa peräänkuulutettua lakonisuutta. Tämä väite pitäisi ehdottomasti tutkituttaa tieteellisesti.

Toiseuden kohtaamisen haaste

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että toiseuden kohtaamisen haaste yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Yritysmaailmassa käyttökelpoinen luottoratkaisu

Tosiasia on, että yritysmaailmassa käyttökelpoinen luottoratkaisu mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.

Voimakkaasti laajentunut markkkina-alueemme

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos voimakkaasti laajentunut markkkina-alueemme yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos tenttioikeuteen oikeuttava harjoitustyöprosentti kuvailee hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että oikeudellinen menettelytapa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen ennakoi osaltaan nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä.