Oodi paskanjauhannalle

Fokusoituminen toimintamme ydinalueelle

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että fokusoituminen toimintamme ydinalueelle yksinkertaistaa peräänkuulutettua lakonisuutta. Tämä väite pitäisi ehdottomasti tutkituttaa tieteellisesti.