Oodi paskanjauhannalle

Etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi järkeistää käsitystämme kyseisestä asiakokonaisuudesta, mihin tavallaan liittyy myös asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Pankkikoneiston saneerauspaine

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että pankkikoneiston saneerauspaine noudattaa epäilemättä ideatasolla ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.

Emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely noudattaa epäilemättä ideatasolla tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla.

Verkottuva länsimaailma

Universaalista näkökulmasta katsoen verkottuva länsimaailma asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa tahojen yhteistyön kariutumisesta aiheutuvia hyökyaaltoja rahoitus- ja sijoitussektorilla.

Suotuisa suhdannenäkymä

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että suotuisa suhdannenäkymä vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Fokusoituminen toimintamme ydinalueelle

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että fokusoituminen toimintamme ydinalueelle opettaa sisäistämään yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.

Energiapoliittinen ratkaisu

Me emme tiedä mitä tapahtuu todella, jos energiapoliittinen ratkaisu yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.