Oodi paskanjauhannalle

Tupareissa lattialle pudonnut kämppäkaverin monitori

Arkielämä on opettanut meille, että tupareissa lattialle pudonnut kämppäkaverin monitori näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista

Universaalista näkökulmasta katsoen syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.

Verottajan toiminta tässä tilanteessa

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos verottajan toiminta tässä tilanteessa noudattaa epäilemättä ideatasolla huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Yhteiseurooppalainen puolustus- ja turvallisuusmalli

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että yhteiseurooppalainen puolustus- ja turvallisuusmalli opettaa sisäistämään reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Tupareissa lattialle pudonnut kämppäkaverin monitori

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että tupareissa lattialle pudonnut kämppäkaverin monitori parantaa hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Suvaitsevaisuuden lisäämiseen tähtäävät lateraalisesti vaikutusvaltaiset toimenpiteet

Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta suvaitsevaisuuden lisäämiseen tähtäävät lateraalisesti vaikutusvaltaiset toimenpiteet näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.