Oodi paskanjauhannalle

Monimuotoisuuden hahmottaminen monietnisenä voimavarana

Universaalista näkökulmasta katsoen monimuotoisuuden hahmottaminen monietnisenä voimavarana noudattaa epäilemättä ideatasolla ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Tuorein kuluttajabarometri

Universaalista näkökulmasta katsoen tuorein kuluttajabarometri todistaa oikeaksi organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.

Toiseuden kohtaamisen haaste

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että toiseuden kohtaamisen haaste kuvailee hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä.

Palaverissa esiin tullut näkökulma

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että palaverissa esiin tullut näkökulma asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä.

Asiatoimivaltaan sidottu valta

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että asiatoimivaltaan sidottu valta todistaa oikeaksi nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä.

Tahomme sekä useiden erilaisten sidosryhmien ja muiden meille tärkeiden instanssien vankka tuki työryhmän viikon takaiselle esitykselle

Vaihtelevalla menestyksellä myös tahomme sekä useiden erilaisten sidosryhmien ja muiden meille tärkeiden instanssien vankka tuki työryhmän viikon takaiselle esitykselle yksinkertaistaa asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

Euroopan talouteen kohdistuva paine

Jopa Euroopan talouteen kohdistuva paine näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa huomaamattomia haittatekijöitä.

Pankkikoneiston saneerauspaine

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että pankkikoneiston saneerauspaine ennakoi osaltaan ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Oikeistopuolueiden vääristynyt kuva sisäpoliittisesta tilanteesta

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että oikeistopuolueiden vääristynyt kuva sisäpoliittisesta tilanteesta vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja kannustaa kehittämään ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.