Oodi paskanjauhannalle

Etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että etnosentrisen ajattelun ja nykymaailmassa merkityksettömäksi käyneen kansallisvaltioidentiteetin uudelleenarviointi rauhoittaa nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä.

Vallankumouksellinen kolmannen sukupolven matkapuhelimien ja varsinkin e-business -sektorille suunnattujen laitteiden kirjo

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että vallankumouksellinen kolmannen sukupolven matkapuhelimien ja varsinkin e-business -sektorille suunnattujen laitteiden kirjo havainnollistaa hyvinvointimalliamme sekä ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista rauhoittaa viimeaikaisia absurdeja väittämiä. Onhan se kumma, jos tälle ei voida mitään.