Oodi paskanjauhannalle

Oikeuskielen tason heikkeneminen ontologisesta näkökulmasta

Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että oikeuskielen tason heikkeneminen ontologisesta näkökulmasta panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta laajentuvia markkinoita ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä.

Synergiaetu Suomitasolla

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että synergiaetu Suomitasolla ennakoi osaltaan reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että kunnon pippaloiden suunnittelu ja toteutus panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta ilmiöiden liiallista nonfiguratiivisuutta.

Globalisoituva liiketalous

Vaihtelevalla menestyksellä myös globalisoituva liiketalous kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Kotikäytössä mainetta niittänyt plug & play

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että kotikäytössä mainetta niittänyt plug & play parantaa peräänkuulutettua lakonisuutta.

Opiskelijaruokalan tarjoama jokapäiväinen kumiperuna-annos

Lienee sanomattakin selvää, että opiskelijaruokalan tarjoama jokapäiväinen kumiperuna-annos asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Asynkroninen asiakaskokemus

Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta, että asynkroninen asiakaskokemus pakottaa kohderyhmää huomioimaan huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Integraatioprosessin polysentrinen tukeminen ahdaskatseisen identiteettipolitiikan ylittämiseksi

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että integraatioprosessin polysentrinen tukeminen ahdaskatseisen identiteettipolitiikan ylittämiseksi aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.