Oodi paskanjauhannalle

Oikeuskielen tason heikkeneminen ontologisesta näkökulmasta

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että oikeuskielen tason heikkeneminen ontologisesta näkökulmasta johdattelee meidät ja tukiryhmämme kohti yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Asiatoimivaltaan sidottu valta

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että asiatoimivaltaan sidottu valta asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Pankkikoneiston saneerauspaine

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että pankkikoneiston saneerauspaine pakottaa kohderyhmää huomioimaan organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Energiapoliittinen ratkaisu

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että energiapoliittinen ratkaisu opettaa sisäistämään ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa.

Markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen

Tilastot osoittavat, että markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa viimeaikaisia absurdeja väittämiä.

Vapun odotuksen aiheuttama tilapäinen motivaatiokramppi

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että vapun odotuksen aiheuttama tilapäinen motivaatiokramppi näyttää todeksi erilaisissa laitoksissa tapahtuvaa valmistusta.

Laajoihin neuvotteluihin johtanut yhtiökokouksen päätös

Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että laajoihin neuvotteluihin johtanut yhtiökokouksen päätös panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta huomaamattomia haittatekijöitä. Mikä mahtaa olla todellisten asiantuntijoiden mielipide tästä?