Oodi paskanjauhannalle

Havaittavissa oleva kielteinen asennoituminen uudistusohjelmaamme

Universaalista näkökulmasta katsoen havaittavissa oleva kielteinen asennoituminen uudistusohjelmaamme kuvailee organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.