Oodi paskanjauhannalle

Asiatoimivaltaan sidottu valta

Jotta emme unohtaisi yhteisön pyrkimyksiä, todettakoon, että asiatoimivaltaan sidottu valta asettaa tahomme tukalaan tilanteeseen ajateltaessa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.