Oodi paskanjauhannalle

Markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen kuvaa hyvin toimintamenetelmiä parannettaessa liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Pankkikoneiston saneerauspaine

Vaihtelevalla menestyksellä myös pankkikoneiston saneerauspaine näyttää todeksi organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Asiatoimivaltaan sidottu valta

Vaihtelevalla menestyksellä myös asiatoimivaltaan sidottu valta näyttää todeksi huomaamattomia haittatekijöitä.

Lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen

Tilastot osoittavat, että lainopilliseen ratkaisutoimintaan siirtyminen pakottaa kohderyhmää huomioimaan yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Tiedon valtatie, joka tosin jossain määrin on vanhentunut käsite,

On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että tiedon valtatie, joka tosin jossain määrin on vanhentunut käsite, opettaa sisäistämään järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Monimuotoisuuden hahmottaminen monietnisenä voimavarana

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että monimuotoisuuden hahmottaminen monietnisenä voimavarana auttaa käyttäjää ymmärtämään organisaation sisäisiä ratkaisumalleja.

Yhä ihmisiä kiinnostava uusmedia

Universaalista näkökulmasta katsoen yhä ihmisiä kiinnostava uusmedia mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta.

Laajoihin neuvotteluihin johtanut yhtiökokouksen päätös

Keskeiset ideologiset periaatteet osoittavat, että laajoihin neuvotteluihin johtanut yhtiökokouksen päätös ennakoi osaltaan huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja.