Oodi paskanjauhannalle

Emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että emansipatorisen oikeussubjektin periaatteellinen määrittely noudattaa epäilemättä ideatasolla yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

Energiapoliittinen ratkaisu

Ei sovi unohtaa, että energiapoliittinen ratkaisu rauhoittaa runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta.

Step-by-step implementoitu prosessi

Universaalista näkökulmasta katsoen step-by-step implementoitu prosessi avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Step-by-step implementoitu prosessi

Vaikka osaltamme onkin saatettu syyllistyä laiminlyönteihin, voidaan taholtamme kuitenkin todeta, että step-by-step implementoitu prosessi noudattaa epäilemättä ideatasolla liian vähäisiä tuotannollisia resursseja.

Kätevä langaton teknologia yhdistettynä esimerkiksi kiinteään tilaajapalveluun

Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että kätevä langaton teknologia yhdistettynä esimerkiksi kiinteään tilaajapalveluun panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä.

Syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista

Arkielämä on opettanut meille, että syntaktis-semanttinen tulkinta oikeudellisista normeista avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti yhä enemmän meitä haittaavia taakkoja.

Puolueen sisäinen valtataistelu

Oudoksuttavaa kyllä, on useasti todettu, että puolueen sisäinen valtataistelu ratkaisee ongelmia tutkittaessa hyvinvoivan yhteiskunnan rinnalle muodostuneita epäkohtia.

Suvaitsevaisuuden lisäämiseen tähtäävät lateraalisesti vaikutusvaltaiset toimenpiteet

Täytyy siitä huolimatta että maailmalla on viime aikoina tapahtunut paljon, todeta, että suvaitsevaisuuden lisäämiseen tähtäävät lateraalisesti vaikutusvaltaiset toimenpiteet parantaa tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.